Detektoraften på Viborg Museum

Torsdag d. 6. oktober 2016 kl. 18.30 til ca. 22.00
Nationalmuseet har i juni 2016 udstukket nye retningslinjer for danefæ. Det mener vi på Viborg Museum er en god anledning til at samle detektorbrugere til en aften på museet, hvor vi kan få udlagt de nye retningslinjer, så eventuelle misforståelser og myter kan undgås.
Der vil også være mulighed for at aflevere fund og få en snak om genstande, lokaliteter, kort, GPS og fundhåndtering.
Viborg Museum vil i de kommende år satse på forskning og formidling inden for bebyggelse og landskabs-udnyttelse i perioden yngre jernalder til ældre middelalder 200-1200 e.Kr. Netop fra denne periode stammer de fleste detektorfund. Derfor vil vi meget gerne inddrage detektorbrugere i kommende projekter, og benytte os af jeres ressourcer.
Ud fra kortmateriale, bonitet, stednavne, gamle kirker og landsbyer samt kendte arkæologiske lokaliteter vil vi udpege potentielle lokaliteter, hvor der kan ligge bebyggelser, centralpladser og handelspladser fra det nævnte tidsrum.
Derfor har vi inviteret Claus Feveile fra Slots- og Kulturstyrelsen til at holde et oplæg om et projekt han satte i værk, da han var museumsinspektør på Østfyns Museer: ”På Nordøstfyn var der indtil for få år siden stort set ikke gjort detektorfund, og bortset fra enkelte ældre, fine fund, virkede området mærkelig tomt for bebyggelser m.m. fra yngre jernalder, vikingetid og ældre middelalder. Gennem en målrettet indsats, der kombinerer analyser af O1-kort, landskabet og ældre fundsteder, samt ikke mindst en kæmpe indsats fra detektorførerne, er der på få år indsamlet mere end 2500 genstande der fordeler sig på en række detektorpladser – eller hotspots. Fundene har revolutioneret vores opfattelse og viden om de yngste perioder af forhistorien. ”
Museet vil være vært for en forfriskning og lidt til ganen i en indlagt pause.
Tilmelding til Mikkel Kieldsen, Viborg Museum på mail: mik@viborg.dk senest 30-09-2016. OBS kun 55 pladser.

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar