Etiske regler

Midtjysk Detektorforening har opsat en række etiske regler, som vi forventer, at vores medlemmer overholder.
 • Vi forudsætter, at vores medlemmer er bekendt med danefæreglerne.
 • Man går kun på jord, hvor man har fået tilladelse af lodsejer og evt. forpagter.
 • Man går ikke på jord, hvor andre har tilladelse til at gå med detektor, men prøver evt. at opnå et fællesskab om afsøgningen.
 • Man hamstrer ikke mere jord, end man kan overkomme.
 • Hvis der er jagt på markerne respekteres dette.
 • Man graver aldrig dybere end pløjelaget.
 • Man dækker altid sine huller til.
 • Man tager hensyn til afgrøder og laver mindst mulig skade.
 • Opgravet jern og affald tages med og bortskaffes på genbrugsplads eller tilsvarende.
 • Man indmåler altid placering af fund ved hjælp af GPS.
 • Genstande opbevares i egnede poser, og hvis noget er skrøbeligt, afleveres det straks til museet.
 • Ved skatte eller gravfund kontakter man straks museet og undlader selv at optage fundet.
Grov overtrædelse af de etiske regler kan medføre eksklusion fra foreningen.